onsdag, desember 06, 2006

Den grønne L'en igjen! Men kanskje for siste gang her...

I dag var Monica, hennes femten år gamle sønn Kim Jørgen og jeg på Trafoen og hadde en flott seanse der sammen med Geir Sundet. Vi fikk gå gjennom det programmet som ungdommene som skal ta glattkjøringskurs for delta på, og etterpå hadde vi en debatt eller idédugnad om den grønne L'en.

Først gikk vi fra rom til rom og så en film om en stygg trafikkulykke som førte til at bilføreren døde. Filmen var delt opp i biter, slik at vi fikk ulike inntrykk i de forskjellige rommene. Og vi gikk hver for oss, slik at vi til en hver tid var alene i rommet, omgitt av store skjermer på alle fire vegger. Det var en sterk opplevelse, syns jeg!

Etterpå skulle vi hver for oss skrive ned hva vi trodde var årsaker til trafikkulykker. Vi leste så opp ting hver vår gang og satte det opp på ei tavle. Så diskuterte vi mulige løsninger på de ulike problemene. Veldig spennende og tankevekkende! Dette må være et helt genialt ledd i den holdningsskapende delen av utdannelsen til nye sjåfører!

Den siste delen av programmet var altså å gå gjennom argumenter for og imot grønn L. Alle vi som var der, var enige om at ideen er god. Det var imidlertid litt uenighet om det å gjøre det obligatorisk... Derfor ønsker vi å kjøre debatten videre. Vi har opprettet en egen blogside for denne debatten; gronnL.blogspot.com. Du er hjertelig velkommen med dine synspunkter der, enten du har deltatt i debatten allerede eller er ny! Jeg har tatt meg den frihet å overføre de allerede innkomne innleggene til den nye siden. Håper ikke det er å tråkke noen på tærne...

Nå skal i alle fall Monica og jeg sette alle kluter til og gå til media, Trygg Trafikk, Vegvesenet, Samferdselsdirektoratet og så videre. Vi er veldig takknemlige for alle innspill i sakens anledning, enten de er positive eller negative! Og har du et godt råd til hvordan vi kan gå frem, setter vi pris på det også!

I morgen skal jeg kjøre bil til Stavanger. Men etter den ekle filmen, gruer jeg meg litt... Men det handler vel egentlig bare om å være en ansvarsfull sjåfør og skjerpe sansene. Håper bare at jeg aldri blir vitne til en sånn ekkel ulykke... Og håper inderlig at det blir færre av dem!